ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 ธ.ค. 66 เวลา 13.00 – 15.00 น. วทบ. จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกสร้างแรงบันดาลใจ” ภายใต้หมวดวิชาที่ 9 วิชาเสริมความรู้และเสริมทักษะ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 69 ณ ห้องเรียน 210 ชั้น 2 ตึกกิตติเสนา วทบ. โดยมี พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นวิทยากร
...............
วันที่ 4 ธ.ค. 66 พล.ต. ทนงศักดิ์ มหาวงศ์ ผบ.วทบ. พร้อมด้วย คุณเสาวลักษณ์ มหาวงศ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา วทบ. ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ กำลังพล วทบ. และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา วทบ. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยมี พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน โดยกิจกรรมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้ากองบัญชาการ พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ. นอกจากนี้ วทบ. ยังได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับกำลังพล ยศ.ทบ. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัมพวันศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดอัมพวัน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
....................................