ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 พ.ย.66 พล.ต. ทนงศักดิ์ มหาวงศ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และกำลังพล วทบ. เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ยศ.ทบ. ณ วัดบูรพ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน ฯ
..................
วันที่ 2 พ.ย. 66 พล.ต. ทนงศักดิ์ มหาวงศ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และกำลังพล วทบ. เข้าร่วมกิจกรรมแห่พุ่มกฐินของ วทบ. ไปร่วมสมโภชน์กับ ยศ.ทบ. ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. โดย ยศ.ทบ. มีกำหนดนำไปทอด ณ วัดบูรพ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5 พ.ย. 66
............