ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 ต.ค.66 วทบ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับกำลังพลของ วทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง วทบ. โดยมี ผบ.วทบ. เป็นประธาน ฯ
.........
วันที่ 10 ต.ค. 66 พล.ต. ทนงศักดิ์ มหาวงศ์ ผบ.วทบ. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ กำลังพล วทบ. และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา วทบ. เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 66 “วันนวมินทรมหาราช” ณ ยศ.ทบ. โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน ฯ
...........................