กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 16 [ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 15 [ 21 - 25 ม.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 14 [ 14 - 18 ม.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 13 [ 7 - 11 ม.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 12 [ 31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 ]
สัปดาห์ที่ : 11 [ 24 - 28 ธ.ค. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 9 [ 10 - 14 ธ.ค. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 8 [ 3 - 7 ธ.ค. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 26 - 30 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 7 [ 26 - 30 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 6 [ 19 - 23 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 5 [ 12 - 16 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 5 - 9 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 กลุ่ม A ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 22 - 26 ต.ค. 61 กลุ่ม A ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม B (แก้ไข) ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม B ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม A (แก้ไข) ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม A ]