กำหนดการศึกษาประจำสัปดาห์
สัปดาห์ที่ : 5 [ 12 - 16 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 4 [ 5 - 9 พ.ย. 61 ]
สัปดาห์ที่ : 3 [ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 กลุ่ม A ]
สัปดาห์ที่ : 2 [ 22 - 26 ต.ค. 61 กลุ่ม A ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม A ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม A (แก้ไข) ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม B ]
สัปดาห์ที่ : 1 [ 15 - 19 ต.ค. 61 กลุ่ม B (แก้ไข) ]